Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IOPDO 15 Pozyskiwanie darowizn 14 DRUK WWW

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pozyskiwanie darowizn

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania darowizny.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych: imię, nazwisko i / lub nazwa, stanowisko i / lub funkcja, adres zamieszkania / korespondencyjny / siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej / zatrudnienia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, adres strony internetowej, NIP, REGON, informacje o rodzaju oferowanych usług / dostaw (towarów i / lub produktów) / robót oraz inne informacje lub tylko niektóre w wymienionych, odpowiednio do zakresu kategorii danych osobowych dostępnych w źródle ich pochodzenia.

 2. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.

 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, niż do końca roku następującego po roku, w którym zostały pozyskane.

 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora: zapewnienie ciągłości i optymalizacji działania.

 5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
  gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

 6. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych - Internet.

Państwa dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.


PDFIOPDO 15 Pozyskiwanie darowizn 14 DRUK WWW.pdf (106,46KB)