Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 5.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 05.01.2021

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku

 

na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam:

 

§ 1

W roku 2021 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od pracy:

  1. 04 maja 2021

  2. 24 grudnia 2021

§ 2

  1. Dzień 04 maja 2021r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę Święto Pracy 01 maja 2021r.

 

  1. Dzień 24 grudnia 2021r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2021r.

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w GOK Walce.
§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

PDFZARZĄDZENIE NR 1 2021 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.pdf (71,12KB)