Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 25/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 20.10.2021 R.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

Na podstawie Rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz INSTRUKCJI SŁUŻBOWEJ „INWENTARYZACJA”.

 

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji kasy nr 16-13-00025/169 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przez komisję w składzie:

  1. Arkadiusz Maus – przewodniczący

  2. Sylwia Turska - członek

 

§ 2

Zobowiązuję komisję w powyżej przedstawionym składzie do:

  1. Przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w kasie tj.

- gotówki w banknotach i bilonach

- papierów wartościowych

- waluty obcej

- druków ścisłego zarachowania

- innych

2. Sporządzenia protokołu z arkuszami spisowymi,

3. Przekazanie sporządzonych dokumentów głównemu księgowemu najpóźniej do następnego dnia po dokonaniu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZARZĄDZENIE NR 25 2021 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (64,85KB)