Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 16.07.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 16.07.2021 R.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz umowy Fn.3032.32.2021 o przyznaniu dotacji celowej zarządzam co następuje:

 

§1

Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 4 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

II Planowane koszty

Dokonano przesunięć między pozycjami.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 5 na 2021 r.


 

  PLAN FINANSOWY NR 4 5  
  na 2021 ROK    
       
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH      
(nazwa jednostki)      
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 4 Zmiana
    na 2021 r. planu
      z dnia 16.07.2021
1 2 4 5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE    
  OGÓŁEM 312 723,93 312 723,93
  W TYM:    
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 18 000,00 18 000,00
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 50 000,00 50 000,00
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00 5 000,00
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 3 500,00 3 500,00
5. DAROWIZNY 2 000,00 2 000,00
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 35 000,00 35 000,00
7. INNE PRZYCHODY 68 000,00 68 000,00
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 8 000,00 8 000,00
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 8 700,00 8 700,00
10. PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ 45 348,93 45 348,93
11. PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE 67 500,00 67 500,00
12. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ 0,00 0,00
13. PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA 1 675,00 1 675,00
       
II. PLANOWANE KOSZTY    
  OGÓŁEM A+B+C 1 167 723,93 1 167 723,93
  W TYM:    
A. KOSZTY OSOBOWE    
  OGÓŁEM 587 600,00 587 600,00
  W TYM:    
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 461 910,00 449 200,00
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) 80 520,00 80 520,00
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 840,00 9 840,00
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 6 690,00 6 690,00
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE 4 000,00 16 710,00
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 14 640,00 14 640,00
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 10 000,00 10 000,00
       
B. POZOSTAŁE KOSZTY    
  OGÓŁEM 228 899,54 228 899,54
  W TYM:    
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 35 000,00 35 000,00
2 USŁUGI REMONTOWE 5 000,00 5 000,00
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 10 000,00 10 000,00
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00 3 000,00
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 2 500,00 2 500,00
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00 11 808,00
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 4 500,00 4 500,00
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 23 988,00 23 988,00
  W TYM:    
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 2 619,00 2 619,00
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 960,00 960,00
  PODATEK VAT 3 000,00 3 000,00
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 8 409,00 8 409,00
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI 3 000,00 3 000,00
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 6 000,00 6 000,00
9 AMORTYZACJA 2 836,00 2 836,00
10 MATERIAŁY 32 591,54 32 591,54
  W TYM:    
  GOSPODARCZE 8 000,00 8 000,00
  BIUROWE 5 000,00 5 000,00
  INNE np. zakup wyposażenia 19 591,54 19 591,54
11 ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE 3 000,00 3 000,00
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 7 800,00 7 800,00
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00 5 400,00
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00 1 476,00
15 PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa 80 000,00 80 000,00
       
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ    
  OGÓŁEM: 351 224,39 351 224,39
  W TYM:    
1 DNI WALEC 51 000,00 54 000,00
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE 7 000,00 4 000,00
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 3 000,00 3 000,00
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 1 625,89 1 625,89
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 8 000,00 8 000,00
6 MIKOŁAJKI 6 000,00 6 000,00
7 DZIEŃ DZIECKA 1 568,39 1 568,39
8 XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH 3 000,00 3 000,00
9 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00 6 500,00
10 OGNISKO MUZYCZNE 10 000,00 10 000,00
11 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 2 000,00 2 000,00
12 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 5 320,11 5 320,11
13 DOŻYNKI GMINNE 21 500,00 21 500,00
14 WALENTYNKI - FIlHARMONIA 600,00 600,00
15 REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)
34 500,00 34 500,00
16 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)
85 000,00 85 000,00
17 REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
94 000,00 94 000,00
18 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 2 000,00 2 000,00
19 KABARET 8 610,00 8 610,00
       
III.      
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 705 000,00 705 000,00
2. DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA
(Prace remontowe w budynku GOK)
80 000,00 80 000,00
       
       
       
L.p. Nazwa Początek roku 2021 Koniec roku 2021
1. Stan należności 0,00 0,00
2. Stan zobowiązań 998,55 0,00
3. Stan środków pieniężnych 79 791,19 9 791,19
       
  Sporządzono, dnia 16.07.2021 r.  

 


PDFZARZADZENIE NR 19 2021 r..pdf (60,45KB)

PDFPlan finansowy Nr 5 na 2021 r..pdf (82,02KB)