Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 11.03.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 11.03.2021 R.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§1

Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

I Planowane przychody własne

Zwiększono ogólną kwotę przychodów własnych

II Planowane koszty

Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 3 na 2021 r.

 


  PLAN FINANSOWY NR 3 3  
  na 2021 ROK    
       
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH      
(nazwa jednostki)      
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 2 Zmiana
    na 2021 r. planu
      z dnia 11.03.2021
1 2 4 5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE    
  OGÓŁEM 283 048,93 284 323,93
  W TYM:    
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 18 000,00 18 000,00
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 50 000,00 50 000,00
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00 5 000,00
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 3 500,00 3 500,00
5. DAROWIZNY 2 000,00 2 000,00
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 35 000,00 35 000,00
7. INNE PRZYCHODY 40 000,00 40 000,00
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 8 000,00 8 000,00
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 8 700,00 8 700,00
10. PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ 45 348,93 45 348,93
11. PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE 67 500,00 67 500,00
12. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ 0,00 0,00
13. PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA 0,00 1 275,00
       
II. PLANOWANE KOSZTY    
  OGÓŁEM A+B+C 1 058 048,93 1 059 323,93
  W TYM:    
A. KOSZTY OSOBOWE    
  OGÓŁEM 587 600,00 587 600,00
  W TYM:    
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 461 910,00 461 910,00
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) 80 520,00 80 520,00
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 840,00 9 840,00
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 6 690,00 6 690,00
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 4 000,00 4 000,00
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 14 640,00 14 640,00
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 10 000,00 10 000,00
       
B. POZOSTAŁE KOSZTY    
  OGÓŁEM 144 677,93 144 677,93
  W TYM:    
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 35 000,00 35 000,00
2 USŁUGI REMONTOWE 5 000,00 5 000,00
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 10 000,00 10 000,00
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00 3 000,00
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 2 500,00 2 500,00
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00 11 808,00
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 4 500,00 4 500,00
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 23 988,00 23 988,00
  W TYM:    
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 2 619,00 2 619,00
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 960,00 960,00
  PODATEK VAT 3 000,00 3 000,00
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 8 409,00 8 409,00
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI 3 000,00 3 000,00
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 6 000,00 6 000,00
9 AMORTYZACJA 2 836,00 2 836,00
10 MATERIAŁY 28 369,93 28 369,93
  W TYM:    
  GOSPODARCZE 8 000,00 8 000,00
  BIUROWE 5 000,00 5 000,00
  INNE np. zakup wyposażenia 15 369,93 15 369,93
11 ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE 3 000,00 3 000,00
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 7 800,00 7 800,00
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00 5 400,00
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00 1 476,00
       
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ    
  OGÓŁEM: 325 771,00 327 046,00
  W TYM:    
1 DNI WALEC 33 000,00 33 000,00
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE 7 000,00 7 000,00
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 3 000,00 3 000,00
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 1 500,00 1 625,89
5 MARATON FITNES - DZIEŃ KOBIET 0,00 -
6 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 8 000,00 8 000,00
7 MIKOŁAJKI 6 000,00 6 000,00
8 DZIEŃ DZIECKA 4 000,00 4 000,00
9 XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH 3 000,00 3 000,00
10 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00 6 500,00
11 OGNISKO MUZYCZNE 10 000,00 10 000,00
12 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 2 000,00 2 000,00
13 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 6 171,00 5 320,11
14 DOŻYNKI GMINNE 21 500,00 21 500,00
15 WALENTYNKI - FIlHARMONIA 600,00 600,00
16 REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)
34 500,00 34 500,00
17 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)
85 000,00 85 000,00
18 REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
94 000,00 94 000,00
19 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 0,00 2 000,00
       
III.      
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 705 000,00 705 000,00
       
       
       
L.p. Nazwa Początek roku 2021 Koniec roku 2021
1. Stan należności 0,00 0,00
2. Stan zobowiązań 998,55 0,00
3. Stan środków pieniężnych 79 791,19 9 791,19
       
  Sporządzono, dnia 11.03.2021 r.    

 

PDFZarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 11.03.2021 r..pdf (61,35KB)

PDFPlan finansowy Nr 3 na 2021 r..pdf (80,71KB)