Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZNPDO 27 Prowadzenie działalności wydawniczej

ZGODA

OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PUBLIKOWANE

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PUBLIKOWANE

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prowadzenie działalności wydawniczej

 

Ja, niżej podpisana / podpisany* ………………………………………………………………………………,

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

 • imienia i nazwiska,*

 • wizerunku,*

 • wieku / daty / roku i / lub miejsca* urodzenia: ……………………………………………………..,*

 • numeru telefonu: ..………………………………………………………………………………………,*

 • adresu poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………………………,*

 • adresu zamieszkania / do korespondencji*: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….,*

 • informacji, które zostaną opublikowane: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

oraz / lub* danych osobowych: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….*,

której / którego* jestem przedstawicielem ustawowym:*

 • imienia i nazwiska,*

 • wizerunku,*

 • wieku / daty / roku i / lub miejsca* urodzenia: ………………………………………..,*

 • numeru telefonu: ..…………………………………………………………………………,*

 • adresu poczty elektronicznej (e-mail): …………………………………………………,*

 • miejscowości zamieszkania / pobytu*: …………………………………………………,*

 • informacji, które zostaną opublikowane: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

przez administratora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl,

w celu prowadzenia działalności wydawniczej, w szczególności w celu:

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

 

 

………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………...

data

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

osoby, której dane osobowe są publikowane

przedstawiciela ustawowego osoby, której dane są publikowane

* niepotrzebne skreślić


PDFZNPDO 27 Prowadzenie działalności wydawniczej.pdf (112,38KB)