Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZNPDO 19 Ochrona danych osobowych

ZGODA

OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana / podpisany* ………………………………………………………………………………,

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

  • numeru telefonu: …………………………………………………………………………………………,*

  • adresu poczty elektronicznej (e-mail): …………………………………………………………………,*

  • i innych podanych przeze mnie*

przez administratora, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl,

w celu ochrony danych osobowych.

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………………………………….

data

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

osoby, której dane dotyczą

 

* niepotrzebne skreślić


PDFZNPDO 19 Ochrona danych osobowych.pdf (107,33KB)