Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IOPDO 20 Monitoring wizyjny 13 DRUK WWW

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrona mienia

Monitoring wizyjny

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

 2. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.

 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 1 miesiąc od dnia dokonania zapisu obrazu chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, albo administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin przechowywania nagrania obrazu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 4. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

 5. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie Państwa danych osobowych:

 1. nie jest wymogiem ustawowym,

 2. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.


PDFIOPDO 20 Monitoring wizyjny 13 DRUK WWW.pdf (110,74KB)