Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IOPDO 10 Pozyskiwanie ofert na usługi dostawy roboty 14 DRUK WWW

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pozyskiwanie ofert na usługi / dostawy / roboty

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania oferty na usługi / dostawy / roboty.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa ustawa
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdy ma to zastosowanie,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora:

 • spełnienie wymogów prawnych i / lub regulacyjnych (wewnętrznych) dotyczących udzielania zamówień publicznych, gdy ma to zastosowanie,

 • zapewnienie ciągłości i optymalizacji działania.

 1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora.

 2. W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania określonej w pkt 3 lit. a, Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, niż do końca roku następującego po roku, w którym zostały pozyskane.

W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania określonej w pkt 3 lit. b i / lub c, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz, gdy ma to zastosowanie, przez czas wymagany przepisami prawa i / lub określony
w
umowach, czy innych instrumentach prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
  gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

 2. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie Państwa danych osobowych:

  1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  2. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.


PDFIOPDO 10 Pozyskiwanie ofert na usługi dostawy roboty 14 DRUK WWW.pdf (122,72KB)