Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 06.11.2023 r..

ZARZĄDZENIE NR 16/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 06.11.2023 R.

 

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Na podstawie art. 31 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 98 i 99 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udzielam Panu Mirosławowi Lasar – Administratorowi systemu informatycznego do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o którym mowa w art. 12 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą.

§ 2.

Zobowiązuję pełnomocnika, wskazanego w § 1, do dołączenia do wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Pełnomocnictwa udzielam do czasu utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego i wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZARZĄDZENIE NR 16 2023 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH Z DNIA 06. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia el.pdf (122,19KB)