Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 06.11.2023 r..

ZARZĄDZENIE NR 15/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 06.11.2023 R.

 

w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Pana Mirosława Lasar – Administratora systemu informatycznego do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń.

§ 2.

Do zadań administratora, o którym mowa w § 1, należy realizacja zadań wynikających z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą, w szczególności:

1)   aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą doręczenia elektronicznego,

2)   zarządzanie skrzynką doręczeń, które obejmuje w szczególności:

a)   dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:

-     wysyłanie i odbieranie korespondencji,

-     zarządzanie korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzanie reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny,

-     konfigurowanie skrzynki doręczeń;

b)   wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w lit. a).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi skrzynki doręczeń.

 

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie nr 15 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 06.11.2023 r.pdf (118,75KB)