Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z Dnia 08.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 08.01.2021 R.

 

w sprawie: przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz Uchwały nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30.12.2020 r. zarządzam co następuje:

 

§1

Wprowadzam plan finansowy Nr 1 zawierający plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 1 na 2021 r.


PDFZARZĄDZENIE NR 2 2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH Z DNIA 08.01.2021 R..pdf (56,71KB)