Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 12.09.2023 r..

ZARZĄDZENIE NR 14/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 12.09.2023 R.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2023 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§1

Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym  Nr 4 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2023 r.

 

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

I Planowane przychody własne

Zwiększono kwotę przychodów własnych.

II Planowane koszty

Zwiększono kwotę planowanych kosztów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 5 na 2023 r.


                              PLAN FINANSOWY NR 5          
                                                                    na 2023 ROK          
             
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH          
                       (nazwa jednostki)          
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 4 Zmiana planu       
    na 2023 r. z dnia 11.09.2023      
             
1 2 4 5      
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE          
  OGÓŁEM 581 094,86          594 094,86         
  W TYM:          
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 15 400,00   15 400,00        
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 67 700,00   67 700,00        
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00   5 000,00        
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 8 000,00   8 000,00        
5. DAROWIZNY 2 000,00   2 000,00        
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 63 000,00   63 000,00        
7. INNE PRZYCHODY 78 000,00   91 000,00        
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 8 875,00   8 875,00        
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 4 000,00   4 000,00        
10. PROJEKT PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH 84 000,00   84 000,00        
11. PROJEKT PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA 46 000,00   46 000,00        
12. PROJEKT PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE 68 000,00   68 000,00        
13. PROJEKT PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZAJEMY SIĘ NA NOWO  81 119,86   81 119,86        
14. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACHW 2023 R. 50 000,00   50 000,00        
             
II. PLANOWANE KOSZTY           
  OGÓŁEM A+B+C 1 695 094,86       1 708 094,86         
  W TYM:          
A. KOSZTY OSOBOWE          
  OGÓŁEM 735 840,79          735 840,79         
  W TYM:          
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 532 000,00   532 000,00        
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 97 500,00   97 500,00        
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 11 700,00   11 700,00        
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 8 000,00   3 000,00        
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 20 000,00   20 000,00        
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 40 000,00   40 000,00        
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 15 000,00   18 491,78        
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 11 640,79   13 149,01        
             
B. POZOSTAŁE KOSZTY          
  OGÓŁEM 337 743,77          337 743,77         
  W TYM:          
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 55 000,00   55 000,00        
2 USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,studzienki kanalizacyjne) 46 000,00   46 000,00        
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 22 000,00   22 000,00        
4 USŁUGI BANKOWE 3 500,00   3 500,00        
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 7 600,00   6 600,00        
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 12 103,20   12 103,20        
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 6 000,00   6 000,00        
8 WYNAJEM KSEROKOPIARKI  I WYKONANIE ODBITEK 5 000,00   5 000,00        
9 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 35 178,00            35 178,00         
  W TYM:          
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 6 303,00   6 303,00        
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 8 875,00   8 875,00        
  POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) 20 000,00   20 000,00        
9 AMORTYZACJA 1 791,71   1 791,71        
10 MATERIAŁY 127 094,86          128 094,86         
  W TYM:          
  GOSPODARCZE 25 500,00   26 500,00        
  BIUROWE 9 000,00   9 000,00        
  INNE np. zakup wyposażenia 92 594,86   92 594,86        
11 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 9 600,00   9 600,00        
12 OBSŁUGA BHP 5 400,00   5 400,00        
13 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00   1 476,00        
             
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ          
  OGÓŁEM: 621 510,30          634 510,30         
  W TYM:          
1 DNI WALEC 143 000,00   142 689,04        
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE / FITNESS / JOGA 30 000,00   30 000,00        
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 10 000,00   10 000,00        
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 1 467,39   1 467,39        
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 20 000,00   17 072,40        
6 KONCERT NOWOROCZNY 2 700,00   2 700,00        
7 FERIE ZIMOWE 1 776,13   1 776,13        
8 MIKOŁAJKI 8 000,00   8 000,00        
9 DZIEŃ DZIECKA 11 700,00   11 613,33        
10 XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 15 000,00   15 000,00        
11 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 8 000,00   8 000,00        
12 OGNISKO MUZYCZNE 6 000,00   6 000,00        
13 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 5 000,00   5 000,00        
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 14 127,20   32 171,11        
15 DOŻYNKI GMINNE  74 000,00   74 000,00        
16 BABSKI COMBER 2 723,59   2 723,59        
17 FERIE ZIMOWE KOBYLNICA 1 273,85   1 273,85        
18 WALENTYNKI  - FILHARMONIA 1 000,00   1 000,00        
19 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 10 000,00   10 000,00        
20 KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET 10 731,51   10 731,51        
21 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 3 000,00   3 000,00        
22 REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
61 480,07   61 480,07        
23 REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
47 230,56   47 230,56        
24 SPŁATA POŻYCZKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH 99 000,00   99 000,00        
25 KABARET 13 000,00   13 000,00        
26 ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO  15 300,00   14 685,92        
27 KINO PLENEROWE 6 000,00   4 895,40        
             
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 970 000,00          970 000,00         
             
             
             
L.p. Nazwa Początek roku 2023 Koniec roku 2023      
1. Stan należności 696,54 0,00      
2. Stan zobowiązań 654,32 0,00      
3. Stan środków pieniężnych 183 218,07 39 218,07      
  Sporządzono, dnia 12.09.2023 r.          
             

 


PDFZARZĄDZENIE 14.pdf (98,73KB)

PDFPlan finansowy Nr 5 na 2023 r.pdf (134,11KB)