Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 21.08.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych

 

Na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (Uchwała Nr XXII/177/09 RADY GMINY WALCE z dnia 30 stycznia 2009 r ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu specjaliście ds. organizacji imprez

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

Rafał Magosz

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 21.08.2023 roku

 

Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych

1. Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Gminy

Walce jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce

2. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych

3. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych

wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora.

4. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach i tablicach

reguluje cennik, stanowiący załącznik do regulaminu, dostępny w siedzibie

administratora oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

5. O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje

kolejność przyjęcia zlecenia przez administratora (załącznik do regulaminu).

6. Materiały zostaną umieszczone na słupach po wniesieniu opłaty w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, lub po jej wpłacie na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. Po wniesieniu opłaty zostaną one umieszczone na słupach ogłoszeniowych w następnym dniu, w którym wywieszane są plakaty (środa lub piątek).

7. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych powinny być złożone w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach., ul. Opolska 23A, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00. Nie przyjmuje się zleceń telefonicznych.

8. Materiały umieszczane są na słupach w środy i piątki każdego tygodnia.

9. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.

10. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę w następnym dniu, w którym są naklejane, tj. środa lub piątek

11. Administrujący słupami ogłoszeniowymi może odmówić wywieszenia ogłoszeń w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi.

12. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywane treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itd.) wywieszonych materiałów.

13. Samowolne wywieszanie materiałów informacyjnych bez zgody administratora jest zabronione.

14. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów ogłoszeń i reklam), będzie naliczana opłata zgodnie z informacją na słupach ogłoszeniowych tj. 300 zł  (za każdy oklejony słup)

15. W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólny

 


Załącznik nr 1 do regulaminu

umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych

 

 

 


 

CENNIK PLAKATOWANIA NA SŁUPACH I TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH FORMAT WYMIAR w mm

 

Format

Wymiar w mm

7 dni

14 dni

21 dni

A4 i mniejsze

210/297

5zł

7zł

8zł

A3

297/420

9zł

11 zł

12zł

A2

420/594

12zł

17zł

19zł

A1

594/841

17zł

22zł

24zł

A0 i większe

841/1189

25zł

35zł

40z

 


 

Załącznik nr 2 do regulaminu

umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych

 

Walce, dnia  …................................................

 

 

….................…………………………………………………………......................................................NIP …...........................................

nazwa firmy, adres, NIP lub pieczęć firmowa 

 

……………………………………....…………………………………..

imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia zlecenia, telefon kontaktowy, e-mail 

 

 

 

1.         Tytuł plakatu: …................................................................................................................................................................

 

 

2.     Termin ekspozycji: od …........................................................ do ….......................................... czas........................................

 

3.     Format plakatu oraz układu plakatu   

 

A

 

4

(210 x 297 mm)

 

 

A3

(297 x 420 mm)

 

 

A2

(420 x 594 mm)

 

 

A1

(594 x 841 mm)

 

 

A0

(841 x 1189 mm)

 

4.   Data dostarczenia plakatów: ….................... Ilość plakatów: ….........................  szt.

 

 

5.   Dodatkowa ilość plakatów przeznaczona na wymianę uszkodzonych egzemplarzy w ilości :

 

…...................  szt.

 

 

6.   Łączna kwota zamówienia: .................. zł.   

 

7.   Zleceniodawca zapoznał się z regulaminem umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych.

 

8. Płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na Fakturze Vat do dnia …................

 

 

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Walcach                                            Zleceniodawca:

 

 

----------------------------------------------                          ----------------------------------------

Podpis pieczęć firmowa, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania zlecenia

 


PDFZarządzenie nr 132023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 21.08.2023 r.pdf (206,45KB)