Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

 Z DNIA 20.10.2021 R.

 

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

 

 

Na podstawie Rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz INSTRUKCJI SŁUŻBOWEJ „INWENTARYZACJA”.

 

§ 1

 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji kasy nr 16-13-00025/169 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przez komisję w składzie:

  1. Arkadiusz Maus – przewodniczący
  2. Sylwia Turska - członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję komisję w powyżej przedstawionym składzie do:

  1. Przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w kasie tj.

- gotówki w banknotach i bilonach

- papierów wartościowych

- waluty obcej

- druków ścisłego zarachowania

- innych

       2.  Sporządzenia protokołu z arkuszami spisowymi,

       3.  Przekazanie sporządzonych dokumentów głównemu księgowemu najpóźniej do następnego dnia po dokonaniu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                 PLAN FINANSOWY NR 7 8          
                                                                    na 2021 ROK            
               
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH            
                       (nazwa jednostki)            
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 7 Zmiana         
    na 2021 r. planu        
      z dnia 01.12.2021        
1 2 4 5        
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE            
  OGÓŁEM            312 723,93 zł      302 298,67 zł        
  W TYM:            
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE              18 000,00 zł        18 000,00 zł        
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE              40 500,00 zł        40 500,00 zł        
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ                5 000,00 zł          3 000,00 zł        
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ                3 500,00 zł          3 000,00 zł        
5. DAROWIZNY                2 000,00 zł          3 000,00 zł        
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ              30 000,00 zł        23 000,00 zł        
7. INNE PRZYCHODY              85 000,00 zł        87 700,00 zł        
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                8 000,00 zł          6 574,74 zł        
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ                8 700,00 zł          5 500,00 zł        
10. PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ              45 348,93 zł        45 348,93 zł        
11. PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE              65 000,00 zł        65 000,00 zł        
12. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ                         -   zł                   -   zł        
13. PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA                1 675,00 zł          1 675,00 zł        
               
II. PLANOWANE KOSZTY             
  OGÓŁEM A+B+C         1 202 723,93 zł   1 186 420,57 zł        
  W TYM:            
A. KOSZTY OSOBOWE            
  OGÓŁEM            554 270,00 zł      533 710,00 zł        
  W TYM:            
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO             409 200,00 zł      401 000,00 zł        
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%)              80 520,00 zł        71 500,00 zł        
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)                9 840,00 zł          8 500,00 zł        
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%)                3 000,00 zł                   -   zł        
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE              21 710,00 zł        21 710,00 zł        
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE  20 000,00 zł        21 000,00 zł        
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY              10 000,00 zł        10 000,00 zł        
               
B. POZOSTAŁE KOSZTY            
  OGÓŁEM            292 829,69 zł      305 663,93 zł        
  W TYM:            
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA              20 000,00 zł        26 000,00 zł        
2 USŁUGI REMONTOWE                 5 000,00 zł         5 200,00 zł        
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz)              10 000,00 zł        10 000,00 zł        
4 USŁUGI BANKOWE                3 000,00 zł         2 000,00 zł        
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE                2 500,00 zł         2 500,00 zł        
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU              11 808,00 zł        11 808,00 zł        
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU                4 500,00 zł         4 500,00 zł        
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY:              23 988,00 zł        28 308,00 zł        
  W TYM:            
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU                2 619,00 zł          2 619,00 zł        
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU                   960,00 zł            960,00 zł        
  PODATEK VAT                3 000,00 zł                   -   zł        
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                8 409,00 zł          6 729,00 zł        
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI                 3 000,00 zł          3 000,00 zł        
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.)                6 000,00 zł        15 000,00 zł        
9 AMORTYZACJA                2 836,00 zł         2 313,71 zł        
10 MATERIAŁY              78 021,69 zł        85 911,82 zł        
  W TYM:            
  GOSPODARCZE              24 000,00 zł        24 000,00 zł        
  BIUROWE                8 000,00 zł          8 000,00 zł        
  INNE np. zakup wyposażenia              46 021,69 zł        53 911,82 zł        
11 ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE                5 000,00 zł         4 498,00 zł        
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH                7 800,00 zł         7 800,00 zł        
13 OBSŁUGA BHP                5 400,00 zł         5 400,00 zł        
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ                1 476,00 zł         1 476,00 zł        
15 PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa              80 000,00 zł        79 121,90 zł        
16 MALOWANIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ              18 500,00 zł        17 000,00 zł        
17 ZAKUP PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU POD PYLON + PYLON              13 000,00 zł        11 826,50 zł        
               
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ            
  OGÓŁEM:            355 624,24 zł      347 046,64 zł        
  W TYM:            
1 DNI WALEC              53 701,37 zł        53 701,37 zł        
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE                         -   zł                   -   zł        
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW                3 000,00 zł          3 000,00 zł        
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI                1 625,89 zł          1 625,89 zł        
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE                6 198,48 zł          6 198,48 zł        
6 MIKOŁAJKI                6 000,00 zł          6 000,00 zł        
7 DZIEŃ DZIECKA                1 568,39 zł       1 568,39 zł        
8 XXIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH                3 000,00 zł            922,40 zł        
9 WIGILIA DLA SAMOTNYCH                6 500,00 zł                   -   zł        
10 OGNISKO MUZYCZNE                6 000,00 zł          6 000,00 zł        
11 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE                2 000,00 zł          2 000,00 zł        
12 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE              13 622,68 zł        13 622,68 zł        
13 DOŻYNKI GMINNE              36 307,43 zł        36 307,43 zł        
14 WALENTYNKI - FIlHARMONIA                   600,00 zł            600,00 zł        
15 REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)
             34 500,00 zł        34 500,00 zł        
16 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)
             85 000,00 zł        85 000,00 zł        
17 REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
             94 000,00 zł        94 000,00 zł        
18 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ                2 000,00 zł          2 000,00 zł        
19 KABARET                         -   zł                   -   zł        
               
III.              
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA            740 000,00 zł      735 000,00 zł        
2. DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA
 (Prace remontowe w budynku GOK)
             80 000,00 zł        79 121,90 zł        
               
               
               
L.p. Nazwa Początek roku 2021 Koniec roku 2021        
1. Stan należności                         -   zł                   -   zł        
2. Stan zobowiązań                   998,55 zł                   -   zł        
3. Stan środków pieniężnych              79 791,19 zł          9 791,19 zł        
               
  Sporządzono, dnia 01.12.2021 r.            

PDFZarządzenie nr 26 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.pdf (100,38KB)
PDFPlan fiansowy Nr 8 na 2021 r.pdf (136,90KB)