Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 02.01.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2023

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 02.01.2023

w sprawie  dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku

na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam:

 

§ 1

 

W roku 2023 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od pracy:

  1. 03 listopada 2023

 

§ 2

  1. Dzień 03 listopada 2023r. jest dniem wolnym w zamianza przypadające w sobotę 11 listopada 2023r.Narodowe Święto Niepodległości

 

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w GOK Walce.

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZarządzenie nr 1 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 02.01.2023 r.pdf (92,67KB)