Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 14.12.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 14.12.2022 r.

 

w sprawie: Zakładowego Planu Kont

 

Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku Nr 3 Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora GOK z dnia 30.12.2010 r.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach  projektu pn. „Artystyczno sportowa zima” numer projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003291 stworzono w planie kont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach dodatkowe konta analityczne dotyczące bezpośrednio realizowanego projektu:

     

131-00016 Rachunek bieżący - Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

223-00009 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT - Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

      225-00015 Podatek dochodowy – Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

      229-00022 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

229-00024 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

229-00023 Składki na ubezpieczenie chorobowe – Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

       231-00013 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

       240-00020 ROR – Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

       303-00025 Rozliczenie zakupu usług - Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

       405-00013 Podatek VAT - - Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

       404-00051 Usługi obce - Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

407-00013 Wynagrodzenia – Projekt pn. „Artystyczno sportowa zima”

 

W celu wyodrębnienia księgowań dotyczących projektu, konta rachunkowe opisano pełną nazwą projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                  ……………………………………

                                                                                   (podpis dyrektora)


 

PDFZarządzenie nr 18 2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 14.12.2022 r.pdf (95,22KB)