Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 1.12.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 01.12.2022 R.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1

Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym  Nr 6 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.

 

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

I Planowane przychody własne

Zwiększono kwotę przychodów własnych.

II Planowane koszty

Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 7 na 2022 r.


                                 PLAN FINANSOWY NR 7 7  
                                                                    na 2022 ROK    
       
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH    
                       (nazwa jednostki)    
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 6 Zmiana planu 
    na 2022 r. z dnia 01.12.2022
       
1 2 4 5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE    
  OGÓŁEM 529 220,96         495 017,13   
  W TYM:    
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 16 700,00   16 700,00  
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 58 700,00   58 700,00  
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 6 000,00   8 000,00  
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 6 000,00   10 000,00  
5. DAROWIZNY 8 200,00   8 200,00  
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 60 000,00   72 000,00  
7. INNE PRZYCHODY 30 000,00   26 000,00  
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 4 500,00   6 296,17  
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 4 000,00   4 000,00  
10. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ 73 620,96   73 620,96  
11. PROJEKT PN. TANECZNE SHOW 80 000,00   80 000,00  
12. PROJEKT PN. POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA 82 500,00   82 500,00  
13. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ          NA USTACH W 2022 R. 49 000,00   49 000,00  
14. POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ                 NA USTACHW 2023 R. 50 000,00   0,00  
       
II. PLANOWANE KOSZTY     
  OGÓŁEM A+B+C 1 365 582,96      1 328 017,13   
  W TYM:    
A. KOSZTY OSOBOWE    
  OGÓŁEM 605 540,79         596 040,79   
  W TYM:    
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 433 200,00         433 200,00   
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 79 700,00          79 700,00   
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 500,00            9 500,00   
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 6 500,00                      -     
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 10 000,00          10 000,00   
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 40 000,00        40 000,00   
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 15 000,00          12 000,00   
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 11 640,79          11 640,79   
       
B. POZOSTAŁE KOSZTY    
  OGÓŁEM 272 045,22         291 183,22   
  W TYM:    
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 60 000,00   60 000,00  
2 USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,świetlica, pracownia plastyczna) 20 000,00   20 000,00  
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 15 000,00   13 500,00  
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00   3 000,00  
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 6 000,00   4 000,00  
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00   11 808,00  
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 5 000,00   5 000,00  
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 34 173,25          34 673,25   
  W TYM:    
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 5 000,00   5 000,00  
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 1 146,25   1 146,25  
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 6 427,00   6 427,00  
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI  I WYKONANIE ODBITEK 4 000,00   4 500,00  
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 17 600,00   17 600,00  
9 AMORTYZACJA 1 791,71   1 791,71  
10 MATERIAŁY 60 000,00          76 000,00   
  W TYM:    
  GOSPODARCZE 35 000,00   35 000,00  
  BIUROWE 7 000,00   7 000,00  
  INNE np. zakup wyposażenia 18 000,00   34 000,00  
11 WYKONANIE INSTRUKCJI P-POŻ 1 200,00   1 200,00  
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 8 400,00   8 400,00  
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00   5 400,00  
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00   1 476,00  
16 PRENUMERATA 436,00   436,00  
17 REMONT PARKIETU 29 882,85   29 882,85  
18 REMONT WINDY + FUNDAMENT, BALUSTRADA 8 477,41   8 477,41  
19 ZAKUP KOMPUTERA 6 138,00   6 138,00  
       
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ    
  OGÓŁEM: 487 996,95         440 793,12   
  W TYM:    
1 DNI WALEC 55 342,58          55 342,58   
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE / FITNESS / JOGA 18 500,00          18 500,00   
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 5 500,00            6 500,00   
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 1 586,92            1 586,92   
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 4 359,04            4 359,04   
6 KONCERT NOWOROCZNY 2 105,05            2 105,05   
7 FERIE ZIMOWE 2 483,49            2 483,49   
8 MIKOŁAJKI 6 000,00            6 000,00   
9 DZIEŃ DZIECKA 14 419,53          14 419,53   
10 XXX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 5 000,00         3 621,47   
11 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00            6 500,00   
12 OGNISKO MUZYCZNE 6 000,00            4 000,00   
13 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 3 000,00            3 000,00   
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 13 527,41          13 931,17   
15 BABSKI COMBER 1 381,29            1 381,29   
16 WALENTYNKI  - FILHARMONIA 500,00               500,00   
17 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 5 000,00            1 550,65   
18 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
9 069,83            9 069,83   
19 REALIZACJA PROJEKTU PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
78 500,00          86 720,29   
20 REALIZACJA PROJEKTU PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
95 651,58          95 651,58   
21 REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (2022 R.- 2023 R.)
124 000,00          74 000,00   
22 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 1 000,00            1 000,00   
23 DOŻYNKI GMINNE W STRADUNI 26 070,23          26 070,23   
24 REALIZACJA PROJEKTU PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
2 500,00            2 500,00   
       
III.      
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 833 000,00         833 000,00   
       
       
       
L.p. Nazwa Początek roku 2022 Koniec roku 2022
1. Stan należności 151,68 0,00
2. Stan zobowiązań 5 810,70 0,00
3. Stan środków pieniężnych 69 166,40 69 166,40
       
  Dalsza realizacja projektu pn. Z pieśnią na ustach z pożyczki od organizatora Umowa nr Fn.3051.3.2.2022
  w kwocie 50.000,00 zł nastapi w roku 2023 r.    
       
  Sporządzono, dnia 01.12.2022 r.    
       

 

PDFZarządzenie nr 172022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 1.12.2022 r.pdf (97,72KB)
PDFPlan fiansowy Nr 7 na 2022 r.pdf (138,45KB)