Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 9/1/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.06.2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/1/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 20.06.2022 r.

 

w sprawie: Zakładowego Planu Kont

 

Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku Nr 3 Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora GOK z dnia 30.12.2010 r.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach  projektu pn. „Z pieśnią na ustach” numer projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003172 stworzono w planie kont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach dodatkowe konta analityczne dotyczące bezpośrednio realizowanego projektu:

      013-00008 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

      072-00008 Umorzenie jednorazowe środków trwałych – Projekt pn.”Z pieśnią na ustach”.

131-00015 Rachunek bieżący - Projekt pn. Z pieśnią na ustach”.

223-00008 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT - Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

      225-00014 Podatek dochodowy – Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

      229-00019 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – Projekt pn. Z pieśnią na ustach”.

229-00020 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Projekt pn. Z pieśnią na ustach”.

229-00021 Składki na ubezpieczenie chorobowe – Projekt pn. Z pieśnią na ustach”.

       231-00012 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – Projekt pn. „Z pieśnią na ustach”.

       240-00018 ROR – Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

302-00017 Materiały - Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

       303-00024 Rozliczenie zakupu usług - Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

402-00031 Zużycie materiałów – Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

      404-00049 Usługi obce - Projekt pn. ”Z pieśnią na ustach”.

407-00012 Wynagrodzenia – Projekt pn. Z pieśnią na ustach”.

 

W celu wyodrębnienia księgowań dotyczących projektu, konta rachunkowe opisano pełną nazwą projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                  ……………………………………

                                                                                   (podpis dyrektora)

PDFZarządzenie Nr 9 1 2022 - do planu kont.pdf (96,28KB)