Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.10.2022 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

 Z DNIA 31.10.2022 R.

 

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

 

 

Na podstawie Rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz INSTRUKCJI SŁUŻBOWEJ „INWENTARYZACJA”.

 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2022.

 

§ 1

1. Inwentaryzacja rozrachunków (należności) i środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należy przeprowadzić metodą potwierdzenia sald wg stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudzień 2022 r.

 

2. Za prawidłowe przeprowadzenie w/w inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi

Pani Ewa Mandalka.

 

3. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć do dnia 15.01.2023 r.

 

§ 2

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji (uzgadniania) sald aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji metodą ich potwierdzania lub spisowi z natury.

 

2. Weryfikacji podlegają salda na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

3. Za prawidłowe przeprowadzenie w/w inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi

Pani Ewa Mandalka.

 

4. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć do dnia 15.01.2023 r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie nr 152022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.10.2022 r.pdf (100,82KB)