Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.10.2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 31.10.2022 R.

 

 

 

        w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

       

        Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Instrukcji Służbowej „INWENTARYZACJA”

 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz majątku obrotowego w roku obrotowym 2022.

 

§ 1

 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury rzeczowych składników majątkowych majątku trwałego, pozostałych środków trwałych oraz majątku obrotowego wg załączonego wykazu pól spisowych.

 

2. Na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje się Pana Arkadiusza Maus .

 

3. Na członków komisji spisowej powołuję: Sylwię Turską, Sandrę Drescher i Krzysztofa Buciora.

 

5. Wycenę oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych wszystkich składników majątkowych należy dokonać w terminie do 31.12.2022 r.

 

6. Sporządzenie i przedłożenie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji metodą spisu z natury wraz z wnioskami co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych należy przedłożyć w terminie do 31.12.2022 r.

Protokół oraz wnioski podlegają uprzednio zaopiniowaniu przez głównego księgowego, a w przypadku wniosku o obciążenie pracownika opinię swoją winien wyrazić radca prawny.

 

§ 2

 

Decyzja Dyrektora Jednostki w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych podlega ewidencji w księgach rachunkowych 2022 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    PDFZarządzenie nr 142022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.10.2022 r.pdf (95,93KB)