Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.101.2020
WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 15 września 2020

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Sylwestra Klimowicza Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach na Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Walce oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Walcach oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcie Koordynatora w zakresie realizacji jego zadań.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Walce


Marek Śmiech
 

PDFZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WALCE z dnia 15 września 2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności (130,87KB)

 

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności:

Pan Sylwester Klimowicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 87,   47 – 344 Walce
Telefon: 77 4660 660
E-mail: