Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 11.04.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 11.04.2022 r.

 

w sprawie: Zakładowego Planu Kont

 

Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku Nr 3 Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora GOK z dnia 30.12.2010 r.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach  projektu pn. „Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo” numer projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002769 stworzono w planie kont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach dodatkowe konta analityczne dotyczące bezpośrednio realizowanego projektu:

     

131-00014 Rachunek bieżący - Projekt pn. Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

223-00007 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT - Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

225-00013 Podatek dochodowy – Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

229-00017 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

231-00011 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

240-00016 ROR – Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

302-00016 Materiały - Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

303-00023 Rozliczenie zakupu usług - Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

402-00029 Zużycie materiałów – Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

404-00048 Usługi obce - Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

405-00011 Podatek VAT - Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

407-00011 Wynagrodzenia – Projekt pn. ”Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo”.

 

W celu wyodrębnienia księgowań dotyczących projektu, konta rachunkowe opisano pełną nazwą projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                  ……………………………………

                                                                                                                                                                          (podpis dyrektora)

 

PDFZarządzenie Nr 7 2022 - do planu kont.pdf (94,35KB)