Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 28.03.2022 r.

 

Zarządzenie 6/2022

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 28.03.2022 r.

 

w sprawie świadczenia usług przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach

 

§1

Wprowadza się Regulamin świadczenia usług przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Moc traci Zarządzenie 1/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach  z dnia 02.01.2018 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                           Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2022

w sprawie świadczenia usług

przez Gminny Ośrodek Kultury w walcach

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ

GMINNY  OŚRODEK  KULTURY W WALCACH

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady świadczenie usług przez Gminnego Ośrodka Kultury
  w Walcach znajdującego się przy ul. Opolskiej 23A.
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Wynajmujący – Gminny Ośrodek Kultury w Walcach zwany dalej GOK .
 2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji i wynajmu pomieszczenia oraz  ponosi odpowiedzialność  za przedmiot wynajmu /organizację wydarzenia.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w wydarzeniu.
 4. Wydarzenie – spotkanie, szkolenie, konferencja, prezentacja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 5. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy GOK i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

 

§ 3

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń :

Sala widowiskowataneczna  - pojemność sali: 320 osób,

                                                           wyposażenie: klimatyzacja, krzesła, stoły, nagłośnienie,

                                                          ekran, projektor, dostęp do internetu, pianino.

Świetlica (I piętro)                       - pojemność sali: 16 osób,

                                                          wyposażenie: krzesła, stoły, dostęp do internetu

Sala muzyczna (II pietro)             - pojemność sali: 16 osób,

                                                           wyposażenie: krzesła, stoły, tablica, pianino,

                                                           keybort, telewizor na statywie, dostęp do internetu.

Sala OTL (Ośrodek Twórczosci Ludowej)   - pojemność sali: 40 osób

                                                          wyposażenie: stoły, krzesła, tablica, dostęp do internetu.

Zaplecze kuchenne przy OTL      - zastawa stołowa i sztućce na 40 osób, piec z piekarnikiem,

                                                           czajnik bezprzewodowy. 

 

 

§ 4

 1. Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 1. Opłaty za świadczone usługi można dokonać gotówką w kasie GOK-u, lub przelewem na rachunek bankowy GOK do 14 dni od wystawienia faktury przez GOK Walce.
 2. Za skorzystanie przez Najemcę ze sprzętów będących wyposażeniem GOK-u, Wynajmujący pobiera dodatkowe opłaty określone zarządzeniem dyrektora GOK-u. 

 

§ 6

 1. Wstępnej rezerwacji pomieszczenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wynajem pomieszczeń następuje w formie umowy. Wzór umowy najmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Podpisanie umowy wynajmu jest równoznaczne
  z akceptacją Regulaminu Świadczenia Usług.

 

§ 7

 1. Najemca otrzymuje dostęp do pomieszczenia w godzinach ustalonych w umowie. 
 2. W przypadku przedłużenia wynajmu pomieszczenia, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę Wynajmujący obciąży  Najemcę dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem.
 3. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu

w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.

 

§ 8

Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy

zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania zawartej umowy i niniejszego Regulaminu,
 2. utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania wydarzenia,
 3. przestrzegania  przepisów bhp i p.poż.  obowiązujących w budynku,
 4. odpowiedzialności za osoby uczestniczące w wydarzeniu,
 5. dbałość o powierzone mienie GOK,
 6. pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.

 

 

 

 

§ 9

 1. Najemca opuszczając salę po zakończeniu wydarzenia  zobowiązany jest przekazać ją wraz
  z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
 2. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić stan sali
   i sprzętu.
 3. Za wszelkie zniszczenia i szkody, w tym za uszkodzony sprzęt lub urządzenia - w okresie trwania umowy - odpowiada Najemca.  Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu sali.

 

§ 10

 1. W przypadku okoliczności  niezależnych od Wynajmującego, GOK zastrzega sobie prawo
  do odwołania lub skrócenia trwającego wynajmu sali.
 2. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor GOK.

 

 

 

 

 

 

        Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2022

 w sprawie świadczenia usług

przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach

 

 

Cennik opłat za usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach

Podane ceny są cenami brutto

 

Nazwa usługi

Opis usługi

cena

Najem pomieszczeń

 

 

sala widowiskowa

Koncerty, spotkania, kursy, szkolenia, konferencje, pokazy, prezentacje, kiermasze, organizowane przez osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych

200zł za 1 godzinę

sala widowiskowa           

Koncerty, spotkania, kursy, szkolenia, konferencje, pokazy, prezentacje, kiermasze, organizowane przez osoby fizyczne lub prawne nieodpłatnie

100zł za 1 godzinę

sala widowiskowa

Koncerty, spotkania, kursy, szkolenia, konferencje, pokazy, prezentacje, kiermasze, organizowane przez osoby organizacje pozarządowe z terenu gminy Walce nieodpłatnie

100zł za wydarzenie

sala widowiskowa

Imprezy okolicznościowe, np. przyjęcia urodzinowe, chrzciny, komunie itp.

400zł za wydarzenie

sala widowiskowa

Prowadzenie cyklicznych zajęć np. fitness, zumba, kursy prawa jazdy itp. dla mieszkańców gminy Walce

20 zł za godzinę

świetlica lub sala muzyczna – do 20 osób

spotkania, kursy, szkolenia, pokazy, prezentacje, organizowane przez osoby fizyczne lub prawne

100zł za wydarzenie

świetlica lub sala muzyczna – do 20 osób

spotkania, kursy, szkolenia, pokazy, prezentacje, organizowane przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Walce

 

 

50 zł za wydarzenie

sala Ośrodka Twórczości Ludowej /OTL/ z dostępem do zaplecza kuchennego- do 40 osób

spotkania, kursy, szkolenia, pokazy, prezentacje, organizowane przez osoby fizyczne lub prawne

200zł za wydarzenie

sala Ośrodka Twórczości Ludowej /OTL/ z dostępem do zaplecza kuchennego- do 40 osób

spotkania, kursy, szkolenia, pokazy, prezentacje, organizowane przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Walce

50 zł za wydarzenie

sala Ośrodka Twórczości Ludowej /OTL/ z dostępem do zaplecza kuchennego- do 40 osób

Imprezy okolicznościowe, itp. przyjęcia urodzinowe, chrzciny, komunie itp.

250 zł za wydarzenie

Sala restauracyjno-bankietowa – do 50 osób

spotkania, kursy, szkolenia, pokazy, prezentacje, organizowane przez osoby fizyczne lub prawne

250 zł za wydarzenie

Sala restauracyjno-bankietowa – do 50 osób

spotkania, kursy, szkolenia, pokazy, prezentacje, organizowane przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Walce

50 zł za wydarzenie

Sala restauracyjno-bankietowa – do 50 osób

Imprezy okolicznościowe, itp. przyjęcia urodzinowe, chrzciny, komunie itp.

300 zł za wydarzenie

Wyposażenie

 

 

Wypożyczenie instrumentów dla uczniów ogniska muzycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

Instrumenty dęte

30 zł miesięcznie

 

Instrumenty klawiszowe i gitary

25zł miesięcznie

Wypożyczenie instrumentów dla osób spoza ogniska muzycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

50 zł miesięcznie

Wypożyczenie krzeseł na zewnątrz

tylko „czerwone tapicerowane”

 1. opłata za wypożyczenie 5 zł/szt. za dzień
 2. w dniu wypożyczenia pobrana zostanie kaucja w wysokości 10% wartości wypożyczenia. Kaucja zostanie zwrócona najemcy w dniu zwrotu.
 3. Stwierdzone uszkodzenia, zniszczenia przedmiotu wyposażenia 50zł/ szt.

 

Naczynia – zastawa stołowa w GOK i na zewnątrz

Komplet obiadowy – talerz głęboki, talerz płaski, sztućce, półmiski, wazy, sosjerki

 1. Wypożyczenie 5zł/ komplet
 2. w dniu wypożyczenia pobrana zostanie kaucja w wysokości 10% wartości wypożyczenia. Kaucja zostanie zwrócona najemcy w dniu zwrotu.
 3. Stwierdzone braki lub uszkodzenia, zniszczenia przedmiotu wyposażenia 10zł/ szt., wazy półmiski 30zł/ szt.

 

Naczynia – zastawa kawowa w GOK i na zewnątrz

Komplet – filiżanka, spodek, talerzyk, łyżeczka, mlecznik, cukiernica

 1.  
 2.  
 3.  

Sztaluga drewniana

 

 1.  
 2.  
 3.  

Rama Riga 100/70 do prezentacji zdjęć, itp.

 

 1.  
 2.  
 3.  

Płoty lekkie monrovia

Tylko odbiór własny

6 zł mb za dobę

Zajęcia – edukacja artystyczna

 

 

taniec nowoczesny

 

60zł mc

taniec ludowy

 

60zł mc

studio piosenki

 

50zł mc

nauka gry na instrumentach dętych

 

 

120zł mc

nauka gry na gitarze

 

120zł mc

zajęcia plastyczne dla dzieci

 

25zł mc

pracownia ceramiczna dla dorosłych

 

 

50zł mc

40zł mc emeryci, renciści

Zajęcia – rekreacja

 

 

fitness

 

7zł jedne zajęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/2022

 w sprawie świadczenia usług

                                       przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach

 

 

Umowa najmu pomieszczenia

 

 

Zawarta w dniu ...................................................................... r. w Walcach  pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem  Kultury w Walcach, reprezentowanym przez Rafała Magosza – Dyrektora GOK

zwanym dalej „GOK – Walce” wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego  przez Urząd Gminy Walce pod numerem 1 z dnia 26 czerwiec 1992 roku, NIP: PL 749-16-78-837, Regon: 530585250

      

a

      ...................................................................................................................................................................................

       imię i nazwisko (nazwa),  adres zamieszkania (adres siedziby) osoby fizycznej (firmy)

 

zwanym / zwaną* dalej Najemcą,

 

§ 1

GOK - Walce oddaje Najemcy odpłatnie / nieodpłatnie* salę .……….........................................................................

znajdującą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach z przeznaczeniem na …………………..……………………………….

która / które / który* odbędzie się w dniu / dniach* ……………………………………………………………………………………………                   

o godzinie / w godzinach*.........................................................................................................................................

 

§ 2

Najemca oświadcza, że posiada pełnomocnictwo bądź upoważnienie osoby trzeciej, nie będącej stroną niniejszej umowy na potrzeby, której została wynajęta sala i jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy. Zwalnia to GOK - Walce od wszelkich roszczeń osoby trzeciej związanych z najmem sali.

 

§ 3

 1. Za wynajęcie sali, o której mowa w § 1 Najemca zapłaci GOK - Walce  kwotę …………........................ zł brutto  (słownie złotych.................................................................................................................................................)
 2. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona:

 

 

     gotówką do 7 dni od zakończenia imprezy **

 

 

 

przelewem na rachunek bankowy GOK – Walce nr : 12 8884 1014 2002 0012 8369 0001 w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy, o której mowa w § 1, na podstawie faktury VAT wystawionej przez GOK - Walce**

 

 

 

 

§ 4

 1. W przypadku rezerwacji sali w GOK – Walce z dużym wyprzedzeniem czasowym, należy potwierdzić termin najmu najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy określonym w niniejszej umowie. Brak potwierdzenia rezerwacji będzie traktowany jako odstąpienie od umowy przez Najemcę.

 

§ 5

 1. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali, o której mowa    w § 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia, o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi GOK – Walce.
 2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących                        w budynku, jak również do utrzymywania w należytej czystości najmowanego pomieszczenia.
 3. Po zakończeniu najmu, o którym mowa w § 1 Najemca zgłosi ten fakt pracownikowi GOK - Walce w celu wspólnego sprawdzenia stanu technicznego sali oraz znajdujących się w niej urządzeń i wyposażenia.

 

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

 

§ 7

Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleń niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie w przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe rzeczowe sądy.

 

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Najemca

 

GOK - Walce

 

 

..........................................................

Przedstawiciel Najemcy

 

 

..........................................................

Dyrektor GOK - Walce

 

 

 

........................................................................................................

Pieczęć Najemcy

 

 

 

........................................................................................................

Pieczęć Gminnego Ośrodka Kultury

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić

**   zaznaczyć sposób zapłaty

PDFZarządzenie Nr 6 2022 Regulamin świadczenia usług przez GOK Walce.pdf (210,48KB)