Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 5.01.2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2022

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 05.01.2022 r.

 

w sprawie: Zakładowego Planu Kont

 

Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku Nr 3 Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora GOK z dnia 30.12.2010 r.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach  projektu pn. „Artystyczne inspiracje” numer projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002755 stworzono w planie kont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach dodatkowe konta analityczne dotyczące bezpośrednio realizowanego projektu:

      013-00007 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Projekt pn. ”Artystyczne inspiracje”.

      072-00007 Umorzenie jednorazowe środków trwałych – Projekt pn.”Artystyczne inspiracje”.

131-00013 Rachunek bieżący - Projekt pn. Artystyczne inspiracje”.

223-00006 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT - Projekt pn. ”Artystyczne inspiracje”.

302-00015 Materiały - Projekt pn. ”Artystyczne inspiracje”.

303-00022 Rozliczenie zakupu usług - Projekt pn. ”Artystyczne inspiracje”.

402-00028 Zużycie materiałów – Projekt pn. „Artystyczne inspiracje”.

404-00046 Usługi obce - Projekt pn. ”Artystyczne inspiracje”.

405-00010 Podatek VAT - Projekt pn. ”Artystyczne inspiracje”.

 

W celu wyodrębnienia księgowań dotyczących projektu, konta rachunkowe opisano pełną nazwą projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZarządzenie Nr 3 2022 - do planu kont Artystyczne inspiracje.pdf (93,35KB)

 

 

                  ……………………………………

                                                                                   (podpis dyrektora)