Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 3.01.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2022

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

z dnia 03.01.2022 r.

 

 

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam:

 

 

§ 1

 

07 stycznia 2022 r. ustalam dodatkowym dniem wolnym od pracy.

 

§ 2

 

Dzień 07 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym w zamian za przypadający w sobotę 01 stycznia 2022 r. pierwszy dzień Nowego Roku.

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w GOK Walce.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 3.01.2022 r..pdf (89,58KB)