Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 23/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 20.10.2021 R.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Instrukcji Służbowej „INWENTARYZACJA

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz majątku obrotowego w roku obrotowym 2021.

 

§ 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury rzeczowych składników majątkowych majątku trwałego, pozostałych środków trwałych oraz majątku obrotowego wg załączonego wykazu pól spisowych.

2. Na Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję Panią Martę Wrona.

3. Na członków komisji spisowej powołuję: Sylwie Turską i Krzysztofa Buciora.

5. Wycenę oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych wszystkich składników majątkowych należy dokonać w terminie do 31.12.2021 r.

6. Sporządzenie i przedłożenie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji metodą spisu z natury wraz z wnioskami co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych należy przedłożyć w terminie do 31.12.2021 r.

Protokół oraz wnioski podlegają uprzednio zaopiniowaniu przez głównego księgowego, a w przypadku wniosku o obciążenie pracownika opinię swoją winien wyrazić radca prawny.

 

§ 2

Decyzja Dyrektora Jednostki w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych podlega ewidencji w księgach rachunkowych 2021 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZARZADZENIE NR 23 2021 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (59,14KB)