Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 30.09.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 30.09.2021 R.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz umowy Fn.3032.32.2021 o przyznaniu dotacji celowej zarządzam co następuje:

 

§1

Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 6 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

II Planowane koszty

Dokonano przesunięć między pozycjami.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 7 na 2021 r.


  PLAN FINANSOWY NR 7 7  
  na 2021 ROK    
       
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH      
(nazwa jednostki)      
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 6 Zmiana
    na 2021 r. planu
      z dnia 30.09.2021
1 2 4 5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE    
  OGÓŁEM 312 723,93 zł 312 723,93 zł
  W TYM:    
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 18 000,00 zł 18 000,00 zł
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 40 500,00 zł 40 500,00 zł
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00 zł 5 000,00 zł
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 3 500,00 zł 3 500,00 zł
5. DAROWIZNY 2 000,00 zł 2 000,00 zł
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 30 000,00 zł 30 000,00 zł
7. INNE PRZYCHODY 85 000,00 zł 85 000,00 zł
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 8 000,00 zł 8 000,00 zł
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 8 700,00 zł 8 700,00 zł
10. PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ 45 348,93 zł 45 348,93 zł
11. PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE 65 000,00 zł 65 000,00 zł
12. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ - zł - zł
13. PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA 1 675,00 zł 1 675,00 zł
       
II. PLANOWANE KOSZTY    
  OGÓŁEM A+B+C 1 202 723,93 zł 1 202 723,93 zł
  W TYM:    
A. KOSZTY OSOBOWE    
  OGÓŁEM 594 270,00 zł 554 270,00 zł
  W TYM:    
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 449 200,00 zł 409 200,00 zł
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) 80 520,00 zł 80 520,00 zł
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 840,00 zł 9 840,00 zł
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE 21 710,00 zł 21 710,00 zł
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 20 000,00 zł 20 000,00 zł
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 10 000,00 zł 10 000,00 zł
       
B. POZOSTAŁE KOSZTY    
  OGÓŁEM 250 829,69 zł 292 829,69 zł
  W TYM:    
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 20 000,00 zł 20 000,00 zł
2 USŁUGI REMONTOWE 5 000,00 zł 5 000,00 zł
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 10 000,00 zł 10 000,00 zł
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00 zł 3 000,00 zł
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 2 500,00 zł 2 500,00 zł
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00 zł 11 808,00 zł
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 4 500,00 zł 4 500,00 zł
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 23 988,00 zł 23 988,00 zł
  W TYM:    
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 2 619,00 zł 2 619,00 zł
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 960,00 zł 960,00 zł
  PODATEK VAT 3 000,00 zł 3 000,00 zł
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 8 409,00 zł 8 409,00 zł
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI 3 000,00 zł 3 000,00 zł
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 6 000,00 zł 6 000,00 zł
9 AMORTYZACJA 2 836,00 zł 2 836,00 zł
10 MATERIAŁY 46 021,69 zł 78 021,69 zł
  W TYM:    
  GOSPODARCZE 15 000,00 zł 24 000,00 zł
  BIUROWE 5 000,00 zł 8 000,00 zł
  INNE np. zakup wyposażenia 26 021,69 zł 46 021,69 zł
11 ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE 3 000,00 zł 5 000,00 zł
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 7 800,00 zł 7 800,00 zł
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00 zł 5 400,00 zł
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00 zł 1 476,00 zł
15 PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa 80 000,00 zł 80 000,00 zł
16 MALOWANIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ 18 500,00 zł 18 500,00 zł
17 ZAKUP PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU POD PYLON + PYLON 5 000,00 zł 13 000,00 zł
       
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ    
  OGÓŁEM: 357 624,24 zł 355 624,24 zł
  W TYM:    
1 DNI WALEC 53 701,37 zł 53 701,37 zł
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE - zł - zł
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 3 000,00 zł 3 000,00 zł
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 1 625,89 zł 1 625,89 zł
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 6 198,48 zł 6 198,48 zł
6 MIKOŁAJKI 6 000,00 zł 6 000,00 zł
7 DZIEŃ DZIECKA 1 568,39 zł 1 568,39 zł
8 XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH 3 000,00 zł 3 000,00 zł
9 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00 zł 6 500,00 zł
10 OGNISKO MUZYCZNE 6 000,00 zł 6 000,00 zł
11 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 2 000,00 zł 2 000,00 zł
12 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 5 320,11 zł 13 622,68 zł
13 DOŻYNKI GMINNE 38 000,00 zł 36 307,43 zł
14 WALENTYNKI - FIlHARMONIA 600,00 zł 600,00 zł
15 REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)
34 500,00 zł 34 500,00 zł
16 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)
85 000,00 zł 85 000,00 zł
17 REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
94 000,00 zł 94 000,00 zł
18 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 2 000,00 zł 2 000,00 zł
19 KABARET 8 610,00 zł - zł
       
III.      
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 705 000,00 zł 740 000,00 zł
2. DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA
(Prace remontowe w budynku GOK)
80 000,00 zł 80 000,00 zł
       
       
       
L.p. Nazwa Początek roku 2021 Koniec roku 2021
1. Stan należności - zł - zł
2. Stan zobowiązań 998,55 zł - zł
3. Stan środków pieniężnych 79 791,19 zł 9 791,19 zł
       
  Sporządzono, dnia 30.09.2021 r.    

 


PDFZARZADZENIE NR 21 2021 r..pdf (60,06KB)

PDFPlan finansowy Nr 7 na 2021 r..pdf (82,94KB)