Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 28.06.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 28.06.2021 r.

 

w sprawie: Zakładowego Planu Kont

Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku Nr 3 Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora GOK z dnia 30.12.2010 r.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach projektu pn. „Poznajemy kulturę sąsiada” numer projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002609 stworzono w planie kont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach dodatkowe konta analityczne dotyczące bezpośrednio realizowanego projektu:

131-00011 Rachunek bieżący - Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

223-00004 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT - Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

225-00012 Podatek dochodowy – Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

229-00016 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

231-00010 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

240-00015 ROR – Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

303-00018 Rozliczenie zakupu usług - Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

404-00044 Usługi obce - Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

405-00008 Podatek VAT - Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

407-00010 Wynagrodzenia – Projekt pn. ”Poznajemy kulturę sąsiada”.

 

W celu wyodrębnienia księgowań dotyczących projektu, konta rachunkowe opisano pełną nazwą projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

……………………………………

(podpis dyrektora)

 


PDFZARZĄDZENIE Nr 18 2021 r w sprawie planu kont.pdf (59,18KB)