Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 15.06.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Z DNIA 15.06.2021 R.

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz umowy Fn.3032.32.2021 o przyznaniu dotacji celowej zarządzam co następuje:

§1

Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 3 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

I Planowane przychody własne

Zwiększono ogólną kwotę przychodów własnych

II Planowane koszty

Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 4 na 2021 r.


  PLAN FINANSOWY NR 4 4    
  na 2021 ROK      
         
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH        
(nazwa jednostki)        
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 3 Zmiana  
    na 2021 r. planu  
      z dnia 15.06.2021  
1 2 4 5  
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE      
  OGÓŁEM 284 323,93 312 723,93  
  W TYM:      
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 18 000,00 18 000,00  
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 50 000,00 50 000,00  
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00 5 000,00  
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 3 500,00 3 500,00  
5. DAROWIZNY 2 000,00 2 000,00  
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 35 000,00 35 000,00  
7. INNE PRZYCHODY 40 000,00 68 000,00  
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 8 000,00 8 000,00  
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 8 700,00 8 700,00  
10. PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ 45 348,93 45 348,93  
11. PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE 67 500,00 67 500,00  
12. PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ 0,00 0,00  
13. PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA 1 275,00 1 675,00  
         
II. PLANOWANE KOSZTY      
  OGÓŁEM A+B+C 1 059 323,93 1 167 723,93  
  W TYM:      
A. KOSZTY OSOBOWE      
  OGÓŁEM 587 600,00 587 600,00  
  W TYM:      
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 461 910,00 461 910,00  
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) 80 520,00 80 520,00  
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 9 840,00 9 840,00  
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 6 690,00 6 690,00  
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 4 000,00 4 000,00  
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 14 640,00 14 640,00  
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 10 000,00 10 000,00  
         
B. POZOSTAŁE KOSZTY      
  OGÓŁEM 144 677,93 228 899,54  
  W TYM:      
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 35 000,00 35 000,00  
2 USŁUGI REMONTOWE 5 000,00 5 000,00  
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 10 000,00 10 000,00  
4 USŁUGI BANKOWE 3 000,00 3 000,00  
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 2 500,00 2 500,00  
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 11 808,00 11 808,00  
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 4 500,00 4 500,00  
8 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 23 988,00 23 988,00  
  W TYM:      
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU 2 619,00 2 619,00  
  OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU 960,00 960,00  
  PODATEK VAT 3 000,00 3 000,00  
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 8 409,00 8 409,00  
  WYNAJEM KSEROKOPIARKI 3 000,00 3 000,00  
  POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) 6 000,00 6 000,00  
9 AMORTYZACJA 2 836,00 2 836,00  
10 MATERIAŁY 28 369,93 32 591,54  
  W TYM:      
  GOSPODARCZE 8 000,00 8 000,00  
  BIUROWE 5 000,00 5 000,00  
  INNE np. zakup wyposażenia 15 369,93 19 591,54  
11 ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE 3 000,00 3 000,00  
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 7 800,00 7 800,00  
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00 5 400,00  
14 OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ 1 476,00 1 476,00  
15 PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa 0,00 80 000,00  
         
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ      
  OGÓŁEM: 327 046,00 351 224,39  
  W TYM:      
1 DNI WALEC 33 000,00 51 000,00  
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE 7 000,00 7 000,00  
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 3 000,00 3 000,00  
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 1 625,89 1 625,89  
5 MARATON FITNES - DZIEŃ KOBIET 0,00 -  
6 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 8 000,00 8 000,00 5989,60 wydano
7 MIKOŁAJKI 6 000,00 6 000,00  
8 DZIEŃ DZIECKA 4 000,00 1 568,39  
9 XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH 3 000,00 3 000,00  
10 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 6 500,00 6 500,00  
11 OGNISKO MUZYCZNE 10 000,00 10 000,00  
12 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 2 000,00 2 000,00  
13 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 5 320,11 5 320,11  
14 DOŻYNKI GMINNE 21 500,00 21 500,00  
15 WALENTYNKI - FIlHARMONIA 600,00 600,00  
16 REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)
34 500,00 34 500,00  
17 REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)
85 000,00 85 000,00  
18 REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR
94 000,00 94 000,00  
19 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 2 000,00 2 000,00  
20 KABARET 0,00 8 610,00  
         
III.        
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 705 000,00 705 000,00  
2. DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA
(Prace remontowe w budynku GOK)
  80 000,00  
         
         
         
L.p. Nazwa Początek roku 2021 Koniec roku 2021  
1. Stan należności 0,00 0,00  
2. Stan zobowiązań 998,55 0,00  
3. Stan środków pieniężnych 79 791,19 9 791,19  
         
  Sporządzono, dnia 15.06.2021 r.      

 


PDFZARZADZENIE NR 16 2021 r..pdf (62,21KB)

PDFPlan finansowy Nr 4 na 2021 r..pdf (82,83KB)