Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 16.04.2021 r.

 

ZARZĄDZENIE nr 9/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy obsłudze monitora ekranowego

z dnia 16.04.2021 roku

 

W związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

 

§ 1

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić okulary korygujące wzrok każdej osobie zatrudnionej jeżeli:

  1. w czasie pracy użytkuje monitor erkanowy powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy

  2. wyniki badań, którym został poddany w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej w przychodni, z którą GOK ma podpisaną umowę wykażą potrzebę ich używania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

§ 2

Pracodawca ustala maksymalną kwotą dofinansowania przez zakład pracy, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań okresowych, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w wysokości 15% stawki brutto minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku refundacji okularów.

§ 3

 

Pracownik, w celu uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów, powinien zwrócić się z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia do Pracodawcy.

 

§ 4

Do wniosku, o którym mowa w § 4 należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza Medycyny Pracy współpracującego z zakładem pracy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

  2. Dokument potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok.

 

§ 5

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztu zakupu nowych okularów korygujących wzrok.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. Jednocześnie tracą moc wszystkie poprzednie regulacje wewnętrzne dotyczące dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy obsłudze monitora ekranowego.

 


PDFZARZADZENIE NR 9 2021 w sprawie dofinansowania zakupu okularów.pdf (64,70KB)